Meet Rapp Marine in Bekkjarvik!

Sign up for our Electric winch seminar "Learn By Experience"!

Thanks to Fishermen demanding the best solutions possible, Rapp Marine has delivered winches to more than 1200 fishing vessels. We have more than 50 years’ experience in manufacturing winches to the maritime industry.

This experience has given us a unique opportunity to develop advanced deck machinery solutions with the latest technology. We want to share this experience with you and give YOU the opportunity to access useful knowledge of Rapp Marines latest technology on Electrical Winches for fishing, this with focus on Pelagic and Bottom Stern Trawling.

Rapp Marine supplies electric twin trawl deck machinery to the pelagic fleet for the first time.

Time and place for the EL-WINCH Mini-Seminar “LEARN BY EXPERIENCE”:

• Wendesday, May 10,  14:00 – 18:00 in Bekkjarvik Motel, Norway, Conference room"Galleriet".

Sign in for the seminar: knutmol@rappmarine.com  mobile: +47 904 19 255

Triplex will be present at a the seminar with presentation of their product portfolio.Norwegian version:

Velkommen til Rapp Marines elektrisk vinsj-miniseminar: "Learn by Experience"! 

Takket være at fiskerne gjennom tidene har krevd best mulige løsninger, har Rapp Marine levert innovativt dekksmaskineri til mer enn 1200 fiskefartøy. Vi har mer enn 50 års erfaring innen produksjon av vinsjer til den maritime industrien.  Denne erfaringen har gitt oss en unik mulighet til å utvikle avanserte høyteknologiske løsninger. 

Vi ønsker å dele denne erfaringen med deg og gi deg muligheten til å få tilgang til nyttig kunnskap av Rapp Marines nyeste teknologi på elektriske vinsjer for fiske, dette med fokus på Pelagisk trål, bunntrål, snurrevad og snurp.  Vi har med oss våre fremste eksperter på elektriske vinsjer og vil gjerne ha innspill fra Dere under seminaret.

Rapp Marine leverer elektrisk 2-tråls (dobbeltrål) dekksmaskineri til den pelagiske flåten for første gang. 

Tid og sted for Seminaret:

• Onsdag 10.mai, kl. 14:00 – 18:00, Bekkjarvik Gjestgiveri, "Galleriet".

Påmelding: knutmol@rappmarine.com  mobil: +47 904 19 255

Triplex vil være tilstede med en presentasjon av deres portefølje.