Rapp er tilbake med servicefasilitet på Nyholmen i Bodø!

- Endelig kan vi meddele at vi igjen tilbyr service på Nyholmen i Bodø. Vi har oppgradert verksted og lager i den historiske fabrikken og ønsker nå velkommen til både gamle og nye kunder, sier Robin Johansen, Manager Service Sales.

- Med dyktig Rapp-kyndig personell, 24-timers vakttelefon, maskinpark, sveiseverksted, rørbøyeutstyr og et lager spisset mot å holde våre kunder i drift 24/7, er vi nå klare for å tilby markedsledende service til alle fartøy, anleggsmaskiner og industri også lokalt. Vi er tilbake! sier Robin Johansen.

Rapp og Triplex 

I dag eies Rapp Marine av internasjonale MacGregor, noe som også gjelder for en annen ledende utstyrsprodusent i leia: Triplex. Etter gjenåpningen av servicen i nord, innebærer dette at det man kan få service både på Rapp Marine- og Triplex-utstyr både i Nordland og på Nordmøre.

-Med kaiplass på begge lokasjonene kan servicearbeid på Triplex og Rapp utstyr utføres både på Averøya og i Bodø. På begge stedene er det verksted med utvidet delelager og lokale kompetente serviceteknikere, opplyser Johansen.


At your service in Norway!

Rapp Marine:
Phone +47 75 55 01 00
rapp.office.no@macgregor.com

Triplex:
Phone +47 71 51 39 00
post@triplex.no